Tekniq's beregningsmodul

Beregn indeksregulering

Her kan du selv beregne indeksreguleringer. Beregningen foretages automatisk ud fra de oplysninger, du angiver og ud fra pris- og tidscirkulæret. Det forudsættes, at prisen ifølge kontrakten kan reguleres.

Er der aftalt fast pris efter pris- og tidscirkulæret? Ja
Nej